Majdraget

Weightpull Göteborg bjuder in till Majdraget, den 25e-26e maj 2019!
For information in english, please scroll down. Waaayyy down…

Datum: 25-26 maj 2019
Plats: Kortedalavallen
Adress: Kortedala Idrottsväg 11, 415 11 Göteborg

Tävlingen består av två separata tävlingsdagar och följer EWPLs tävlingsregler.

Underlag: Dirt/utomhus med tak
Huvuddomare: Sven-Olof Berggren
Veterinär: Erika Rask

Tävlingsinfo dag 1:
Invägning: 07:30-08:30
Veterinärbesiktning: 07:30-09:00
Hundförarmöte: 09:15 i Holding area
Tävlingsstart: 09:30
Startordning: Lättast till tyngst

Tävlingsinfo dag 2:
Invägning: 07:30-08:30
Veterinärbesiktning: 07:30-08:30
Hundförarmöte: 08:40 i Holding area
Tävlingsstart: 09:00
Startordning: Tyngst till lättast

Pris delas ut för 1:a, 2:a och 3:e pris i varje klass

Anmälan görs till svenolof.berggren@gmail.com
Anmälan skall innehålla följande information:
HUNDENS NAMN
HANDLERNS NAMN
HUNDENS RAS
HUNDENS FÖDELSEDATUM (ÅÅ-MM-DD)
HUNDENS BERÄKNADE VIKT
LOKALGRUPP/KLUBB

Senaste anmälningsdag är 2019-05-19.
Det är inte tillåtet att anmäla sig på plats.
Detta gäller även utländska ekipage.

Startavgift: 350:-/dag och hund.
Startavgiften betalas till postgiro 447028-2
(Weightpull Göteborg huvudkonto).
Betalningen skall synas på kontot senast 2019-05-23. Observera att anmälan inte är komplett och bindande förrän betalningen är synlig på kontot och att det inte är tillåtet att betala på plats. Undantag för utländska ekipage som får betala på plats.
Märk betalningen med TÄVLING och hundens namn (t.ex ”TÄVLING Pluto” eller ”TÄVLING Pluto och Lady” om du har flera hundar).

Alla deltagare skall medtaga vaccinationsintyg. Kontroll sker alltid på hundar som gör sin första start för året. Kontroll kan även ske på hundar som redan uppvisat vaccinationsintyg på annan tävling. Hunden måste vara vaccinerad mot DHP minst var tredje år.

Mat och dryck kommer att finnas till försäljning på tävlingsplatsen.

Funpull kommer att anordnas lördagen den 25 maj.
Max 10 hundar – först till kvarn!
Observera att hunden måste vara minst 12 månader gammal vid start!
Tävlingsinfo:
Invägning och vaccinationskontroll: 09:00-09:30
Start: Direkt efter sista klassens slut
Anmälan skickas till svenolof.berggren@gmail.com
Anmälan skall innehålla följande information:
HUNDENS NAMN
HANDLERNS NAMN
HUNDENS RAS
HUNDENS FÖDELSEDATUM (ÅÅ-MM-DD)
HUNDENS BERÄKNADE VIKT

Startavgift: 100:-/hund
Startavgiften betalas till postgiro 447028-2
(Weightpull Göteborg huvudkonto).
Betalningen skall synas på kontot senast 2019-05-23. Observera att anmälan inte är komplett och bindande förrän betalningen är synlig på kontot och att det inte är tillåtet att betala på plats. Undantag för utländska ekipage som får betala på plats.
Märk betalningen med FUNPULL och hundens namn (t.ex ”FUNPULL Pluto” eller ”FUNPULL Pluto och Lady” om du har flera hundar).

Alla deltagare skall medtaga vaccinationsintyg. Hunden måste vara vaccinerad mot DHP minst var tredje år.

Välkommen!

Weightpull Gothenburg invites you to Majdraget,
at the 25th/26th of May 2019!

Date: May 25-26 2019
Location: Kortedalavallen
Adress: Kortedala Idrottsväg 11, 415 11 Gothenburg

The competition consists of two separate competition-days and we follow the EWPL regulations

Track: Dirt/outdoor with roof
Chief judge: Sven-Olof Berggren
Veterinarian: Erika Rask

Info about competition day 1:
Weigh-in: 07:30-08:30
Veterinary inspection: 07:30-09:00
Handlers meeting: 09:15 in Holding area
Competition start: 09:30
Start order: Lightest to heaviest


Info about competition day 2:
Weigh-in: 07:30-08:30
Veterinary inspection: 07:30-08:30
Handlers meeting: 8:40 in Holding area
Competition start: 09:00
Starting order: Heaviest to lightest

Prize is awarded for 1st, 2nd and 3rd in each class.

The registration is made to svenolof.berggren@gmail.com
The registration must contain the following information:
DOGS NAME
HANDLERS NAME
BREED OF THE DOG
BIRTHDAY (YY-MM-DD) OF THE DOG
THE DOGS CALCULATED WEIGHT
GROUP/CLUB

The latest registration date is 2019-05-19.
It is not allowed to register on site.
This also applies to foreign competitors.

Starting fee: 350 SEK / day and dog.
The starting fee is paid to PG ​​447028-2
(Weightpull Gothenburg main account).
The payment must be visible on the account no later than 2019-05-23.
Please note that the notification is not complete and binding until the payment is visible on the account and that it is not allowed to pay on the spot. Exceptions for foreign competitors, who are allowed to pay at the competition.
Mark the payment with COMPETITION and the dogs name (for example, ”COMPETITION Pluto” or ”COMPETITION Pluto and Lady” if you have several dogs).

All participants must be able to show vaccination certificates. The certificates will always be checked on dogs that make their first start for the year. Control can also be carried out on dogs that already have had a vaccination certificate check at another competition. The dog must be vaccinated against DHP (Distemper, Hepatitis, Parvo) at least every three years.

Food and drink will be available for sale.

Funpull will be held on Saturday the 25th of May.
Max 10 dogs – first come first served!
Note that the dog must be at least 12 months old at the start!
Funpull-info:
Weigh-in and vaccination check: 09: 00-09: 30
Start: Directly after the end of the last class

The registration is sent to svenolof.berggren@gmail.com
The registration must contain the following information:
DOGS NAME
HANDLERS NAME
BREED OF THE DOG
BIRTHDAY (YY-MM-DD) OF THE DOG
THE DOGS CALCULATED WEIGHT

Starting fee: 100 SEK / dog
The starting fee is paid to PG ​​447028-2
(Weightpull Gothenburg main account).
The payment must be visible on the account no later than 2019-05-23.
Please note that the notification is not complete and binding until the payment is visible on the account and that it is not allowed to pay on the spot. Exceptions for foreign competitors that are allowed to pay on the competition.
Mark the payment with FUNPULL and the dog’s name (eg ”FUNPULL Pluto” or ”FUNPULL Pluto and Lady” if you have several dogs).

All participants must bring vaccination certificates. The dog must be vaccinated against DHP (Distemper, Hepatitis, Parvo) at least every three years.

Welcome!

* * * * * * * * * * * * * *

Fråga eller åsikt? Dela den gärna här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: